Enjoy Petanque & Pleasure
ליגה דור צעיר

-CADETS תוצאות המשחקים -דור צעיר

15.4   בתום הסיבוב השני במשחקי הליגה
בארץ כאשר בתאריך 21/11/2015 התקיים הסיבוב הראשון של משחקי זוגות  לדור הצעיר  זכו במקום הראשון 

ורוניקה מקסימוב ונוי קורסונסקי ממועדון פ.ל.א. - לוד -גני אביב

ברכות