dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

Jan. 28, 2016

ועדת הדור הצעיר בהתאחדות הרחיבה את הפורום- יואב דרור נבחר חבר הנהלת דור הצעיר.

באסיפה הכללית של מועדוני הפטאנק בארץ שהתקיימה בפרדסיה נבחר יואב לחבר בהנהלת הדור הצעיר בהתאחדות בנוסף יואב יסייע לאבי נתיב אחראי על פרוייקטים בהתאחדות.

Share this page