dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

מה הקשר בין פטאנק להצלת יהודים בזמן הכיבוש הנאצי בצרפת

סיפור מרגש של איש צנוע בשם יוליה אלאן מצרפת, אחד מענקי הפטאנק אוהב ישראל וידיד אמת שלנו...סבו וסבתו הסתירו יהודים בשמן השואה....הכדור הוא עגול....כבוד לאיש
תרגום י.דרור - לוד גני אביב