dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

מה הקשר בין פטאנק להצלת יהודים בזמן הכיבוש הנאצי בצרפת

סיפור מרגש של איש צנוע בשם יוליה אלאן מצרפת, אחד מענקי הפטאנק אוהב ישראל וידיד אמת שלנו...סבו וסבתו הסתירו יהודים בשמן השואה....הכדור הוא עגול....כבוד לאיש
תרגום י.דרור - לוד גני אביב

Share this page