dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

גיבוש קאדטים פ.ל.א.

שלושה ימי גיבוש, חימום, תרגילים, בריכה לקאדטנים שלנו...נוי...רון...דיאנה ושי
כל הכבוד להם על ההתמדה והביצועים
....נתחבר לשורשים בהגיבוש הבא?....ירושלים ונקבת חיזקיהוה

Share this page