dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

מסגרת בריאה לתלמידי זבולון המר...לומדים -פטאנק- ונהנים

היום האימון מספר 4 של תלמידי ג' ו-ד' של זבולון המר התקיים באולם ספורט שם הושם דגש על דיוק, עמידה נכונה והקניית טכניקה לזריקת כדור....טניס...למדו לכוון, להרים יד כדי לפגוע בכדורים צבעוניים...יופי של אימון..בחוץ..?  ...המגרשים מוצפים בהעדר סככה....לומדים ונהנים...גני אביב שיעור מספר .4
הילדים המוכשרים ניסו את כוחם בהדרכתו של יואב מנהל מועדון פטאנק פ.ל.א. ונסים ויצמן שחקן צלף אף הוא בהתאחדות, בקליעה לפחים, לגלגל, הפלת קופסאות כדורים וצליפה, קליטת כדור פעם ביד שמאל פעם בימין לחזק רפלקסים סינכרוניים בהפעלת גפיים עליונות, הרמת כדורים לגבהים שונים...יופי של רעיון...

Share this page