dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

יום בריאות זבולון המר

היום התקים יום בריאות לתלמידי בית ספר זבולון המר בו ילדי כיתות ג,ד למדו את רזי משחק ספורט הפטאנק. במהלך היום התלמידים עברו מספר תחנות בהן ניסו את כוחם בדיוק, ריכוז ועבודת צוות. עבורם הייתה זו חוויה מיוחדת במינה ולכמה מהם שכבר הצטרפו למועדון הפ.ל.א. היתה להם אפשרות להדגים את טכניקת אחזקת כדור והתקרבות למטרה מוגדרת...יופי ל חשיפה

Share this page