dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

יום בריאות זבולון המר

היום התקים יום בריאות לתלמידי בית ספר זבולון המר בו ילדי כיתות ג,ד למדו את רזי משחק ספורט הפטאנק. במהלך היום התלמידים עברו מספר תחנות בהן ניסו את כוחם בדיוק, ריכוז ועבודת צוות. עבורם הייתה זו חוויה מיוחדת במינה ולכמה מהם שכבר הצטרפו למועדון הפ.ל.א. היתה להם אפשרות להדגים את טכניקת אחזקת כדור והתקרבות למטרה מוגדרת...יופי ל חשיפה