dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

אליפות ישראל יחידים פרדסיה

באליפות ישראל שהתקיימה היום בפרדסיה קבלתי מתנת יום הולדת מעולה....רון פרץ הוכתר לאלוף ישראל בקאדטים לשנת 2016-2017
נוי קורסונסקי מקום 2 דרג ב' - פעם ראשונה שהיא משתתפת
נתנאל בילשים גם ו איתי, עמוס, ועידן באפרוחים הפתיעו גם הם עם הישגים מקום ראשון, 3 ו-4
ניקול בקלציוק  בילדים מקום שני  בישראל, אחרי קרב מורט עצבים במשחק גמר
כל הכבוד להם ...הם עוד יתקדמו...ברכות

Share this page