dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

טורניר 20.5.2019 גני אביב

במסגרת שבוע ספורט בישראל התקיים טורניר סיכום משוב הורים ילדים עם נוכחות מסיבית ורוח ספורטיבית באוירה מקסימה. זכינו לביקור של ראש אגף הספורט שהתרדם מאוד מהמשחקים ןמרמת ההתעיינות בקרב הבוגרים
כל הכבוד למשתתפים

Share this page