dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

תחרות הכנה מתחילים וותיקים - אפרוחים וילדים

NIR
NIR
IDO
IDO
ITAY
ITAY
TALYA RAHEL
TALYA RAHEL
DEKEL
DEKEL
ILAY
ILAY
OFIR
OFIR
YOEL
YOEL
DANIEL
DANIEL
LIRON
LIRON
NIKOL B.
NIKOL B.
MAXIM
MAXIM
NIKOL S
NIKOL S
ARIEL
ARIEL

היום התקיים החלק הראשון של תחרות פנים מועדון ביחידים כאשר השתתפו כל הנרשמים החדשים, ושחקנים אפרוחים וילדים. אין ספק מראה שובה עין ומלבב לראות מגרשים מלאים בפעילות השחקנים הצעירים של המועדון.
להלן התוצאות החלקיות ליום הראשון

דירוג   1.עיליי 2.טליה 3.ניקול שריקי 4.לירון 5.נילי 6.שירין


תוצאות

GROUP A
1

9

NIKOL S

ILAY


7

9

LIRON

NILI2

9

SHIRIN

ILAY


9

6

TALYA

NILI9

7

NIKOL S

SHIRIN


9

4

ILAY

NILI

9

3

NIKOL S

NILI7

9

SHIRIN

NILIהפרש

-

+

הפסד

נצחון

שמות


7

9

TALYA

LIRON

-41 +32 -9

-7-9-9-9-7

+9+7+4+3+9

3

2

NILI


9

1

ILAY

LIRON

-35 +35 0

-9-7-9 -5-5

+7+9+1+9+9

3

2

LIRON


5

9

NIKOL S

LIRON

-35 +39 +4

-6-9-9-9-2

+9+7+6 +8+9

2

3

TALYA


5

9

SHIRIN

LIRON

-14 +45 +31

-4-1-6-1-2-

9+9+9+9+9

-

5

ILAY


9

6

ILAY

TALYA

-45 +23 -22

-9-9-9-9-9

+7+5+2+2+7

5

-

SHIRIN


9

8

NIKOL S

TALYA

-36 +35 -1

-3-9-8-9-7

+9+5+9+ +9+1

2

3

NIKOL S


2

9

SHIRIN

TALYA

דירוג 1.עידו 2.ניר 3.ליאל 4.דקל 5.יואל 6.איתי

11

1

DEKEL

YOEL


תוצאות

GROUP B
10

11

ITAY

YOEL


4

11

LIEL

NIR6

11

ITAY

DEKEL


11

9

IDO

NIR
11

9

YOEL

NIR

7

11

DEKEL

NIR2

11

ITAY

NIRהפרש

-

+

הפסד

נצחון

שמות


9

11

IDO

LIEL

-35 +51 +16

-4-11-11-7- -2

11+11+11 +9+9

2

3

NIR


3

11

ITAY

LIEL

-39 +45 +6

-11-11-9-5-3

11+11+11+4+8

2

3

LIEL


5

11

YOEL

LIEL

-30 53+ +23

-9-11-3-6-1

11+11+11+ 11+9

1

4

IDO


11

8

DEKEL

LIEL

-42 +46 +4

-11-11-7-6-1-6

11+11+11+7+6

2

3

DEKEL


3

11

YOEL

IDO

-55 +22 -33

11-11-11-11-11

+6+10+1+3+2

5

-

ITAY


6

11

DEKEL

IDO

-52 +31 -21

-9-11-11-11-10

+11+5+3+1+11

3

2

YOEL


1

11

ITAY

IDO

תוצאות


תוצאות

GROUP C

0

0

RONI

OFIR
1

9

ARIEL

OFIR
0

0

MAXIM

OFIRד י ר ו  ג


8

9

DANIEL

OFIR0

0

ARIEL

RONIהפרש

-

+

הפסד

נצחון

שמות


0

0

MAXIM

RONI


-1-8

9+9

-

2

OFIR


0

0

DANIEL

RONI

0

0

0

0

0

RONI


9

4

MAXIM

ARIEL


-9-9

4+1

2

-

ARIEL


8

9

DANIEL

ARIEL


-4

+9


1

MAXIM


8

9

DANIEL

MAXIM


-9

+8

1


DANIEL


Share this page