וכך היה התחיל הדרך..מאז חלפו 4 שנים

ובכן תמיד טוב להיזכר ולהבין ולראות איך הכל התחיל...היו היה פעם כדור שהתגלגל רחוק....

Share this page