dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

וכך היה התחיל הדרך..מאז חלפו 4 שנים

ובכן תמיד טוב להיזכר ולהבין ולראות איך הכל התחיל...היו היה פעם כדור שהתגלגל רחוק....

Share this page