dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

תחרות אפרוחים חנוכה 5.12.-גני אביב

במסגרת הכשרת שחקנים מקאטגורית האפרוחים פנים-מועדוני עד להעלאתם לקאטגורית ילדים בהתאחדות התקיים בגני אביב טורניר חנוכה שאפשר לדרג אותם בנתיים
בתום התחרות בה למדו האפרוחים שחקנים לכבד את היריב ולקבל הפסדים התקבלו התוצאות הבאות
עילי בכר מקום 1
טליה יעקב-מקום 2
מקסים בריק-מקום 3
אריאל קליניק-מקום 4