dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

פטאנקייף 2021

תעסוקה לילדים...ברכה להורים...ללא מטרת רווח...אולי יחליטו להצטרף בסוף האימונים למועדון פטאנק המצליח ביותר בארץ...זאת המטרה...דיוק,ריכוז,עבודת צוות, החלטות נכונות,, הפעלת שיקול דעת, עצמאות, פירגון הדדי....נימוס וערכים.היום הראשון היה גדוש תרגילים ומשימת "קיבוץ גלויות"

Share this page