dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

מפגש ידידותי עם בוגרי יהוד

תחת הסיסמא : והדרת פני ותקי פטאנק יהוד, מועדון לוד גני אביב אירח את שחקניה הבוגרים של יהוד במשחקי גומלין. המשחקים התנהלו באוירה כייפית ממש, בשיטת "יוסי"  כאשר השחקני הצעירים  היו צריכים ללמוד ולהתמודד מול בוגרי יהוד.
הטורניר התנהל בסדר מופתי ושוב תודה לאגף הספורט לוד על העמדת שרותים בימיים לשחקנים אורחים 
 המפגש הסתיים בארוחה קלה שאורגןן על ידי המועדון לוד גני אביב

Share this page