Enjoy Petanque & Pleasure
HANOUKA 2020

TOURNIR HANOUCA 2020

הטורנער המסורתי שח חנוכה התקיים במועדון הפטאנק של לוד גני אביב בסיוע מסיבי של אגף הספורט בהנהלתו של מאיר אליהו ראש האגף וסגנו שמולי

ארגון מופתי בו השתתפו 36שחקנים ילדים ובוגרים באוירה נינוחה
למחרת התקיים וטורניר לאפרוחים ללמידה התנהגות במשחק בזמן תחרות. מתקדמים...
תמונות

Share this page