dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

מפגשי יהוד A LA FRANCAISE

.מפגשי יהוד בפטאנק כפעילות מבורכת לתרבות הפנאי לגיל הזהב ומוגבלי תנועה קלים,  הנם בגדר חוויה כשלעצמה
אין ספק שמדובר באירוע מכובד ומכבד את הדור שלנו, דור שלא אבד עליו הכלח!. אירוע מאורגן היטב, עם כיבוד עשיר, חברותי לא מלחיץ , למרות שלא תיתן לומר שתחרותיות לא קיימת בין השלשות או הזוגות המתמודדים שם באירועים חברתיים אלה.

השקעת העירייה והדחיפה של האיש שלא נח לרגע,יוסי כלף, הם הסוד להצלחה של "אירועי יהוד" בהם משתתפים
"ירוקי פטאנק בגיל הזהב" לצד כמה בעלי נסיון 
האוירה מצויינת...שלושה משחקים שמתחילים בשעה 10.15 ומסתיימים לאחר אירוח והענקת תשורות (גביעים מדליות)  - ראה תמונות- כל הכבוד למארחים...ואיזה משרדים ולוגיסטיקה...תפארת ממש ותמונות המדברות בעד עצמן

...יישר כוחכם יוסי וגילדה ...בראבו

Share this page