Enjoy Petanque & Pleasure
תחרות צליפה לדור צעיר - למידה

תרגילי צליפה מותאמים לדור צעיר עבור
יסודות ולמידה
לפרטים על כל הטורנירים לחץ כאן

יסודות: 2 נסיונות מכל טווח 4 & 5 מטרים

למידה: 2 נסיונות מכל טווח 5 & 6 מטרים