Enjoy Petanque & Pleasure
Team Management

הנהלת זבולון המר מנסה את כוחה בפטאנק

היום באימון הרביעי של כיתות ג' ו-ד' איריס ברדה מנהלת בית הספר זבולון המר  ו- פזית נויברגר,  מחנכת ספורט ותרבות ניסו עם הילדים את כוחם בפטאנק...לא רע בכלל..יש עתיד לטורניר הנהלה-תלמידים ותלמידות... ז.ה.ב. .(זבולון המר ביצועיסטים) על המפה