Enjoy Petanque & Pleasure
לוח תחרויות

לוח תחרויות מעודכן ל-13.4.2024
מחודש מאי ועד יולי
לשים לב לקישורים  לאתר המצויין של
כרמל פלטי שחקן תל אביבי, המאפשר לכם לרשום שחקנים לתחרויות השונות

ליד התאריכים...פשוט וקל...ברבו אמיל