Enjoy Petanque & Pleasure
משטרה-קהילה

טורניר משטרה-קהילה

למרות הקושי הרב להשתחרר מהמשימות הרבות, קציני משטרת ישראל מתחנת לוד וגני אביב נענו לפנייתי, כמתנדב משטרה לשעבר במשמר האזרחי, לבוא וללמוד את רזי ספורט הפטאנק.

יש הרבה מן המשותף: דיוק, דבקות במטרה, שרות לחברה (לילדים), פירגון וסבלנות, עבודת צוות יש גם במשטרת ישראל וגם בפטאנק. אז למה לא ??

הם הופיעו וראו מקרוב איך ילדים מסוגלים לנתב את יכולותיהן החיובים לאפיקים אחרים. כל הכבוד למפקד תחנת לוד ולמפקד נקודת משטרת גני אביב אבי מרזייב על הרוח הספורטיבית והמדליות שהעניקו לילדים.

ראש העיר שלנו עו"ד יאיר רביבו שתמך בהקמת המרכז עוד מהתחלה, קוטף יחד איתנו את פירות השקעתו: תעסוקה ומסגרת בריאה לילדי השכונה ולשמחת ההורים. הוא בא לכבד אותנו ולנסות את כוחו מול הילדים המוכשרים, יחד עם עו"ד משה אלדן עוזרו המקסים. 
נכח גם חבר המועצה, אוהד ספורט ותומך נלהב מר משה בונפיל....לפני בואם, ראש אגף הספורט מאיר אליהו בא לבחון אף הוא את כישורי הילדים.
אף אחד לא נשאר על הגדר !!! ואף ברכו עח מיקומה ונחיצותה מבחינה בטיחות. כן ירבו מפגשים חיובים מסוג זה. תודה ליוסי גורן איש משטרת ישראל, שחקן פטאנק קטלני (צלף מדהים) ולכל המשתתפים מבחלי לשכח את האימהות שתרמו את חלקן באירוח מכובק לכוחות הבטחון שלנו. כבוד וכיף גדול למועדון הדור הצעיר הגדול ביותר בישראל

Share this page