Enjoy Petanque & Pleasure
המחנה בצרפת

מועדון פ.ל.א. בצרפת -DAY 1

לפעמים חלומות מתגשמים. צריך רק לעקוב ולרצות שיתגשמו

זה מה שקרה במסגרת החלומות וראית ארוכת טווח של יואב דרור מנהל מועדון הפטאנק לוד גני אביב
 שלושה קדטים  - נוי-שי ודיאנה - וגם שתי ילדות עמית וניקול נסעו לצרפת כאורחי מועדון פטאנק אורייאק
MONTPEZANT DE QUERCY 
 ביצירת קשרי ידידות ספורטיבית בין שתי המדינותראשי הערים הטריחו את עצמם והגיעו במיוחד לראות אותנו לברך על העשייה המבורכת

קצת היסטוריה, נופים וטבע משולביםן באימונים של פטאנק וטיולים רגלים תחת חום כבד 38 מעלות לא השפיעו על החבורה

הישג לשתי הילדות עמית שפיגל וניקול בקלציוק שהגיעו למשחק הגמר  הפסידו 13-8 והסתפקו במקום שני

 המארחים הצרפתית יצאו מגדרם להנעים לנו את השהייה