dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

LUXEMBOURG

יו"ר ההתאחדות לא ויתר והגיע לשדה ב 03.00 בבבוקר לקדם את פני הנבחרת קאדטים שחזרה מלוקסמבורג.
מעריכים !

Share this page