dortsair.com

LOD GANEY AVIV PETANQUE CLUB-מכבי פ.ל.א. פטאנק לאלופים לוד - גני אביב

dortsair.com

תמונות מקיץ 2017

במהלך הקיץ 2017 התקיימו מספר רב של אימונים' גיבושים, אימוני כושר ותחרויות יחידים וזוגות.
 מטרתם להכין את שחקני המועדון מכל השכבות הן פיזית והן מנטאלית להתמודדויות המצפות להם
היתתה גם הזדמנות להרחיב את השורות עם שחקנים חדשים
...תמונות מדברות ומספרות

Share this page