Enjoy Petanque & Pleasure
לאתגר ולתגבר

יהוד 1.7.2020

המחוז נושם חי וקיים בדור הצעיר
תחת הסיסמא
לאתגר & לתגבר
יצאנו למסע חיזוק נוער וקדטים מתקדמים של גני אביב.

המפגש הראשון בסדרה היה במרכז הפטאנק יהוד, המטופח להפליא.

חברינו יוס הרים ראשון את הכפפה כאשר ארגן. ל 6 זוגות שלנו להתמודד בכבוד מול שחקני יהוד.

"הסבים והסבתות" התייחסו לילדים כאל "הנכדים" שלהם...

תודה ליוסי ולמועדון המחוז על האירוח ראשון בסדרה.

Share this page