dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

יהוד 1.7.2020

המחוז נושם חי וקיים בדור הצעיר
תחת הסיסמא
לאתגר & לתגבר
יצאנו למסע חיזוק נוער וקדטים מתקדמים של גני אביב.

המפגש הראשון בסדרה היה במרכז הפטאנק יהוד, המטופח להפליא.

חברינו יוס הרים ראשון את הכפפה כאשר ארגן. ל 6 זוגות שלנו להתמודד בכבוד מול שחקני יהוד.

"הסבים והסבתות" התייחסו לילדים כאל "הנכדים" שלהם...

תודה ליוסי ולמועדון המחוז על האירוח ראשון בסדרה.

Share this page