Enjoy Petanque & Pleasure
טורניר 1-2-3

טורנרי גיבוש 1-2-3

אתמול 11.7 התקיים טורניר משולב בו השלשות קבעו בינהם מי ישחק ביחידים, מי במקביל ישחק בזוגות מול הקבוצה המתחרה ובסיום התאחדה השלשה כנגד השלשה השנייה
הפירגון ההדדי, לקיחת החלטות משותפות ורמה טובה מאוד של משחק עשו את שלהם . ארוחת ערב לסיום איחדה את החבורה הצעירה המבטיחה
השתתפו:
יובל בנדלי
איתי אמוס
דניס לוקין
קאמיל אלמור
טליה יעקב
אריאל קלינק
אופיר אמוס
נתנאל וורלי
היקיטה לוקין
אבישג יעקב
יהונתן קרמן
איתמר קרמן

הין נפלאים ! פשוט !!!

Share this page