dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

איזה מרכז דור צעיר לפטאנק מכובד!
מי היה מאמין לפני 5 שנים אבל כשהחזון פוגש את הרצון מי יכול נגדם
סיפור הצלחה לפטאנק ישראל בגני אביב המועדון הגדול ביותר בדור הצעיר עם 13 מגרשים, הצללה, תאורה, שרותים ומחסן....הכל בזכות אגף הספורט והאיש והאגדה...מאיר אליהו..כל הקרדיט לעיריית לוד...ראש העיר עו" יאיר רביבו, מנכל העירייה אהרון אטיאס, אריק לוי,שמוליק...תותחים אחד אחד

Share this page