Enjoy Petanque & Pleasure
14 JULY כבוד לעירייה

איזה מרכז דור צעיר לפטאנק מכובד!
מי היה מאמין לפני 5 שנים אבל כשהחזון פוגש את הרצון מי יכול נגדם
סיפור הצלחה לפטאנק ישראל בגני אביב המועדון הגדול ביותר בדור הצעיר עם 13 מגרשים, הצללה, תאורה, שרותים ומחסן....הכל בזכות אגף הספורט והאיש והאגדה...מאיר אליהו..כל הקרדיט לעיריית לוד...ראש העיר עו" יאיר רביבו, מנכל העירייה אהרון אטיאס, אריק לוי,שמוליק...תותחים אחד אחד

Share this page