dortsair.com
  • P & P      Petanque & Plaisir 
                       Petanque & Pleasure
                       LOD   GANEY  AVIV  CLUB

dortsair.com

PETANKEF 10 AUG 2021

התעמלות בוקר להתעוררות,משימות חינוכיות עם שאלות מעניינות תרגיילים טורנירונים ארוחת צהרים קלה וכך עובר יום נחמד בו הילדים לומדים להגן על המרווח מחיה שלהם, להתחבר, לריב קצת, להתפייס ובסופו של דבר מבינים שאין ברירה ...בחיים צריך לדעת את מקומך במעגל ובחברה...מבחינה ספורטיבית המסר...לדעת להפסיד זה להיות האלוף הבא ולנצח בגדול..ממשיכים

Share this page