Enjoy Petanque & Pleasure
PETANKEFINAL 25 AUG

FINALE PETKEF 25 AUG

יום אחרון היה מוקדש לגיבוש החברים שהצטרפו למועון 7 במספר וישתלבו אני מקווה במערך התאחדות מועדוני הפטאנק בישראל..זכינו לביקור של מאיר אליהו ראש אגף הספורט האגדי, של מחזיק תיק הספורט אריה לוי  הדוגל בנפש בריאה בגוף בריא, נר לרגליו, ולסגנית ראש העיר אלוירה קוליחמן המפרגנת מספר 1 שמלוה את המיזם פטאנק מאז תחילתו לפני 6 שנים על אפם וחמתם של חסרי תעסוקה ומעוף שניסו ועדיין מנסים לטרפד מפעל התנדבותי מדהים שכזה. רוח ההתנדבות תמשיך לשגע עסקנים קטנים אנו נמשיך לחנך ולעזור לילדי השכונה ולבני ביתם במסגרת מועדון פ.ל.א.פטאנק לאלופים.

Share this page