Enjoy Petanque & Pleasure
אימונים ותחרויות 21

אימונים ותחרויות עד דצמבר

פירוט התחרוכיות מספטמבר עד דצמבר 2021 - של המועדון
פירוט התחרוכיות מספטמבר עד דצמבר 2021 - של המועדון

מצ"ב כאן הימים ושעות של האימונים במועדון פטאנק גני אביב - (נתון לשינויים) ופירוט המלצות להשתתפות התחרויות והטורנירים מספטמבר עד דצמבר 2021
בערבי חגי וחגים ומועדים אין מתקיימים  אימונים- 
במידה ויהיו טורנירים ואו מפגשים מתאימים ומותאימים לשחקני המועדון תקבלו הודעה נפרדת בהתאם- 
מזכיר לכם לעיין בטבלאת לוחות זמני תחרויות של התאחדות בדפים שבאתר זה- 
 X אין אימונים - 

Share this page