Enjoy Petanque & Pleasure
שלשות דורצעיר

אליפות שלשות דור צעיר

היום התקיימה אליפות ישראל שלשות דור צעיר-התמודדו 8 שלשות בהישגים,7בלמידה,4 ביסודות 
אין ספק שצעירי הלמידה בדרך הנכונה להתמחויות והלאה
ביסודות יש מקום לשיפורים בהתנהגות השלשה במגרשים, אך זהו דבר טבעי, ניתן רק לתת להם לשחרר את כל

המתחים מההכנות לתחרות ולחנכם להופעה טובה יותר בהמשך
כל הכבוד לאלופי שלשות בהישיגים-נוי-רון ועידן
בתמחויות 1 - 2 - עמית-אביחי-ניקול-עידו-אמיר-איתי לכל השחקנים שהביעו נכונות להתמודד מול קטגוריות גבוהות
יותר. זיהיתי מצבי שבירה ביסודות וגם בלמידה דבר המלמד על השקעה מרובה בעבודת החוסן המנטאלי ועבודת צוות...תמונות .....ושוב ברכות לכל המשתתפים שהגיעו מצאלים-ערד-ניר צבי-שוהם וקרית ביאליק

Share this page